Album

Live Concert In Paris

Björnlert Hedin Pekkari – Buda Musique (2012)

Pisten 2:51
Donats blarock 4:11
Magdalenapolskan 2:56
Blarocken 3:54
Mejapolskan 3:01
Brännvinspolskan 3:33
Polka after pelle fors-vin, kvinnor och polka 2:44
Dopvals 3:10
Offerkasten 1:18
Dufvas menuettpolska 3:27
Donats glömda 3:22
Johan vals 2:46
Osabyengelska-irländsk polka 3:57
Ena tocka däka 4:29
Nittonbunda 4:47
Tema 3:15
Turturpolskan 4:14
Mandapolskan 3:03
www.budamusique.com