SvD skriver om Silfver

Nyckelharpisten Johan Hedin gör just nu det mesta rätt. Efter finfina skivor med dels Esbjörn Hazelius, dels organisten Gunnar Idenstam, har nu Hedin och fiolspelmannen Pelle Björnlert ihop med gambisten Nora Roll och lutenisten Sven Åberg bildat gruppen Silfver, vars repertoar ur äldre svenska notböcker har drag av både folk- och barockmusik. Björnlert och Hedin har nosat på de månghundraåriga notböckerna tidigare, som duo 2006. Men i kvartett med gamba och luta understryks det gemensamma i folkmusik och barock: dansant rytm, sirliga utsmyckningar, elegant klang, starka melodier. Ur det gamla materialet skapas ett fritt och sökande gruppspel som eggar fantasin. Lyssna bara på Menuett kvartett eller den ståtliga Prins Egeni march.

KALLE TIDERMAN