Album

Jorland

Hazelius Hedin – Gammalthea SEWJN40 (2018)

Jorland - Hazelius Hedin
Blomkoll 5:26
Det är så mången fara 5:23
Pojkarnas polska 3:27
Emigrantens farväl 4:30
Ivars polska / Rakan 5:29
Längtan 7:56
Frenesin / Antons polska 4:29
Sven-Erik Lundin 6.37
Polska efter Dahlgren 2:49
Göingasaung 6:22
Stora salen / Polska från Ovansjö 4:21
En sjömansbrud 3:58
Björndansen 4:34
Läs mer om Hazelius Hedin på
www.hazeliushedin.comAlbumet kan köpas på
Amazon, Ginza, Bengans, iTunes store
och många andra ställen.