Album

Skikt

Johan Hedin & Harald Pettersson – Tongång AWCD-22 (1999)

Den eviga resan 4:19
Solleröpolskan 3:40
Glasriket 8:06
Kasnytten 4:04
Törnrosas källare 2:32
Vattenlek 3:18
Alvernas dans 3:35
Station fjärran 4:53
Strömkarlen 8:38

Finns att köpa hos www.ginza.se
Läs mer på www.tongang.se