Album

Twenty

Bazar Blå – bazaarpoolCD015 (2016)

bazar_bla_twenty
Àziza 6:02
Svävaren 4:23
Tio i Tre 6:48
Lugnet 6:13
Dussinpolskan 5:40
Flytten 5:15
Strax 4:36
Klockan två 3:46
Lunken 6:20
Stillheten 6:37
Haft 6:56
Hymn 4:11
Läs mer om Bazar Blå på
www.hazeliushedin.com