Album

Nysch

Bazar Blå – Xource/MNW XOUCD 140 (2004)

Grannlåten 3:19
Mulven 7:18
Andalus 3:41
Syster Ararat 5:08
Nypolskan 4:07
RIQ 5:00
Kebabchichi 5:03
Pöselåten 2:11
RODpolskan 4:18
Nysch 6:27
Framedrumsolo 3:24
Vilnius 5:49
Läs mer, lyssna eller köp på
www.bazarbla.com