Nyckelharpan


Det är många som är intresserade av att veta mer om mina instrument.
Därför presenterar jag några av dem här.

Tenornyckelharpan
Detta instrument är större än den vanliga nyckelharpan, har 70 nycklar i fyra nyckelrader och är stämd en oktav lägre än fiolen. Den har lånat formspråk från barockinstrument och har även andra tonala egenskaper jämfört med den konventionella nyckelharpan. Jag har utvecklat instrumentet i nära samarbete med instrumentmakaren Peder Källman.Klicka på bilden för att läsa min artikel om hur tenornyckelharpan blev till och vilka tankar som finns bakom.

Klicka här för att komma till Peder Källmans hemsida.

Så här låter den:
Tenornyckelharpan

Soprannyckelharpa
Vanlig storlek på nyckelharpa, byggd 1988 av Lennart och Johan Hedin.
Lek: 62 nycklar i tre rader.
Stämning: A i basen och melodisträngarna g-d-a.Klicka på bilden för större bild.
Oktavnyckelharpa
Oktavnyckelharpan är byggd 1996 av Lennart och Johan Hedin.
Lek: 62 nycklar i tre rader.
Stämning: D i basen och melodisträngarna g-d-a, samtliga en oktav under soprannyckelharpan.Klicka på bilden för större bild.
Lutnyckelharpa
En nyckelharpa i diskantläge med inspiration från äldre målningar och Esseharpan med lut-form. Leken är speciell. Den har två nyckelrader och två rader med löv på varje nyckel, förutom på de högsta. Utvecklad i samarbete med instrumentmakaren Tommy Johansson.Klicka på bilden för att läsa min artikel om hur lutnyckelharpan blev till och vilka tankar som finns bakom.

Så här låter den:
Lutnyckelharpan